Ketika orang lain lari ketakutan, orang ini datang jadi penyelamat